Huwelijkstherapie

Getrouwd zijn is niet gemakkelijk. Waar vroeger het louter van straat raken al voldoende was, is er sinds de jaren ’50 steeds meer aandacht voor de kwaliteit van huwelijken en relaties. Dat heeft veel dingen mogelijk gemaakt, maar ook een hele hoop zaken moeilijker. Vandaag hebben mensen meer eisen dan ooit, hetgeen leidt tot een explosie van scheidingen en langdurig alleen zijn.

Het koppel is samen verantwoordelijk en van elkaar afhankelijk voor de kwaliteit van hun relatie.

Velen krijgen het gevoel dat als er spanningen zijn, het huwelijk niet goed loopt. Terwijl conflicten en misverstanden net essentieel zijn om te kunnen blijven groeien en genieten van elkaar. Dat proces is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk! Een vicieuze reactiecyclus is snel in gang gezet en vaak moeilijk te stoppen binnen het koppel zelf – toegeven wordt vaak geassocieerd met zwakte – en daarom zal geen van beide geneigd zijn het te doen.

Waarom huwelijks-/relatietherapie ook jouw huwelijk beter kan maken

Huwelijks- of relatietherapie heeft een sterke preventieve waarde. Om patronen in beeld te brengen, dingen uit te spreken en constructief aan de slag te gaan met diepgaande spanningen. Relatietherapeute Patricia van Lingen vertrekt van een aantal standpunten, die het mogelijk maken je huwelijk op een andere manier te bekijken en aan te pakken.

Ten eerste veronderstelt ze dat jullie beiden te goeder trouw in het huwelijksbootje gestapt zijn, met de bedoeling er iets goeds van te maken. Geen enkele partner is schuldig of moet veranderen – het is de relatie waaraan gewerkt wordt.

Ten tweede veronderstelt zij dat er een heel goede reden is dat jullie samen zijn; daarom is het belangrijk voor je eigen groei om elkaar leren te aanvaarden zoals jullie zijn, en de focus te leggen op het doen werken van de relatie uitgaande van wat er tussen jullie is.

Je moet niks doen, je kan er wel voor
kiezen om op een andere manier samen te zijn.

Relatietherapie doe je beter niet wanneer jullie al op het punt staan te scheiden. Vaak zijn de spanningen dan al zo ten top gedreven dat het moeilijker is voor de therapeut om nog gemeenschappelijke gronden te vinden.

Geef je relatie een kans!

Huwelijks-/relatietherapie bij de School voor Relaties maakt het mogelijk om de valkuilen van jullie huwelijk/relatie te identificeren en in de toekomst te vermijden.